Menu

Kako se u Srbiji širi globalni biznis sa razvojem softvera?

Guest post by Schneider Electric

Razvoj IT-ja u Srbiji je proteklih deset godina krenuo vrtoglavom brzinom. Srbija se pozicionirala kao jedan od važnijih IT centara za globalne kompanije koje ovde zapošljavaju stručnjake za razvoj softverskih rešenja. Ovo je dovelo do potrebe za sve većim brojem razvojnih centara, ali ne samo to već i do decentralizacije industrije. Za developere ne važi pravilo – dođi u Beograd da bi uspeo, jer se i sama industrija seli i van Beograda u potrazi za novim kadrovima koji žele da ostanu u svojim gradovima. Niš, Zrenjanin i Novi Sad samo su neki od primera da veliki IT hub-ovi mogu funkcionisati i u drugim sredinama.

Decentralizacija IT industrije

 

Upravo o ovom trendu, kao i o tome kako se u Srbiji širi globalni biznis sa razvojem softvera razgovarali smo sa jednim od najvećih svetskih igrača – Schneider Electic-om.

Naime, kako kaže Vladan Krsman, VP Operation management League Schneider Electic-a, “Novi Sad je za Schneider Electric razvojni centar već nekoliko godina gde se timovi bave istraživanjem, razvojem i softverskim inženjeringom u oblasti elektroenergetike. Na osnovu uspeha ovog tima, doneli smo odluku da se proširimo dalje, da naše znanje, kompetencije, IT ekosistem, upotrebimo za širi portfolio softverskih proizvoda koji suštinski omogućuju efektivnu dekarbonizaciju i elektrifikaciju planete.”

Kod njih smo uvideli jedan specifičan fenomen – proširenje iz Novog Sada ka Beogradu. Odlično uspostavljen sistem rada i odlični uslovi omogućili su proširenje iz HUB-a u Novom Sadu na Beograd gde su pre pandemije otvorili kancelarije.

 

Rad na projektima koji utiču na život

 

Globalno je u porastu trend da developeri traže da rade na projektima koji imaju zaista značajnu namenu na život oko nas. U Schneider Electric-u su upravo developerima pružili priliku da učestvuju u projektima čija primena će uticati na naše okruženje. Prateći trendove, uvideli su da će dramatičan porast električnih automobila, kao i obnovljivih izvora energije, značajno uvećati potrebe modernog društva za energetskom stabilnošću, a ovo postojeći elektroenergetski sistemi ne mogu da izdrže. Upravo ovde u Novom Sadu i Beogradu, developeri imaju priliku da rade na razvoju najboljih rešenja za digitalizaciju elektroenergetskih sistema.

 

 

Misli globalno, razvijaj lokalno

 

Schneider Electric je najveći uspeh doživeo upravo okretanjem ka internom razvoju rešenja za globalno tržište. Njihov tim u Novom Sadu napravio je softversko rešenje ADMS (Advance Distribution Management System) koje je sedam godina zaredom proglašeno za najbolje u Smart Grid IT oblasti. Pored ovog razvili su i rešenja AGMS (AdvancedGas Management System), kao i DERMS (Distributed Energy Resources Management System), koji su prepoznati u svetu kao napredna rešenja u energetici. Ovime su dokazali da je moguće na developer tržištu Srbije napraviti rešenje koje će imati globalnu primenu. Na primer, ovo rešenje se koristi u više od 100 zemalja širom sveta, omogućava upravljanje sistemima za distribuciju električne energije i obuhvata razne analitičke funkcije za proračun i optimizaciju rada elektrodistributivnih kompanija, i ostvaruje velike uštede ne samo u energiji i vremenu već i u činjenici da se neprekidno prilagođava cilju koji je svima važan, a to je održivost.

 

Permanentan razvoj kao pravac održivosti

 

Greška koju veliki broj kompanija pravi jeste da nakon kreiranja jednog dobrog proizvoda zapostave razvojni put same kompanije. Ovo dovodi do stagnacije, ali i gubitka zaposlenih jer developeri vole da rade na značajnim projektima i time dobiju priliku za razvoj. Samim tim iz Schneider Electric tima su rešili da rade na proširenju ne samo tima, već i razvoja samih prozvoda. Od ove godine otvaraju se nove mogućnosti jer će u Srbiji razvijati veći broj softvera za globalno tržište iz domena Smart Grid-a. Naravno odlična informacija za sve one koji žele da rade na razvoju novih globalnih softvera jeste da planiraju proširenje tima konkretno u oblasti softverskog inženjeringa.

 

Koja su to nova rešenja iz Schneider Electric kuhinje?

 

Na čemu se to u Srbiji radi što može biti plasirano na globalno tržište? Koje tehnologije se koriste? Odgovore na ova pitanja pružaju nam upravo iz Schneider Electric-a i daju sneak-peek u ono šta planiraju i razvoju kakvih projekata će raditi developer koji u njima vidi perfect match.

Smart metering i srodna grid edge rešenja. Radi se o softverskim rešenjima za prikupljanje velikih količina informacija sa mernih uređaja na granici infrastrukturne mreže (na primer elektrodistributivne mreže) kao i iza merača protoka energije (raznih uređaja unutar zgrada, industrijskih postrojenja i sl.), analizi tih podataka i optimalnim upravljanjem uređaja. Ovo rešenje koristi .NET i Java tehnologije i u ranoj fazi je migracije na cloud.

Grid Asset Management rešenja za praćenje i optimalno održavanje različitih asset-a povezanih u infrastrukturnu mrežu (na primer transformator u elektroenergetskoj mreži). I ovde su zastupljene Microsoft tehnologije, pre svega .NET i ova rešenja su već u poodmakloj fazi cloud-ifikacije koristeći Azure platformu.

Microgrid rešenja za optimalno upravljanje „malim“ eletkroenergetskim mrežama koje mogu biti nezavisne ili priključene na distributivnu mrežu. Ova rešenja omogućavaju veću robusnost napajanja električnom energijom (ukoliko dođe do kvara distributivne mreže, mogu da funkcionišu samostalno), omogućavaju elektrifikaciju mesta na zemaljsko kugli gde je to do sad bilo preskupo (na primer usamljena farma u Australijskoj pustinji miljama daleko od bilo kakvog naseljenog mesta) i savršeno se uklapaju sa sve dostupnijim zelenim izvorima energije kao što su solarni paneli, vetrogeneratori i male hidroelektrane uz podršku sve dostupnijih baterija i drugih „skladišta“ električne energije. Ovo rešenje je zasnovano na open source i java tehnologijama, od starta je koncipirano na cloud (multivendor – AWS, Azure, Google) i sastoji se od dve komponente – on premise kontroler i cloud analitika.

Autodesk Revit modul za dizajn električnog podsistema zgrada i izradu digitalnog modela. Autodesk Revit je vodeći softver za BIM (Building Information Management), a mi smo prepoznali šansu da korisnicima Revit-a ponudimo znatno unapređeni modul za dizajn električnih instalacija i uređaja. Zgrade u pogledu električnog podsistema postaju sve zahtevnije, one više nisu pasivni potrošači električne energije već se u njih ugrađuju i obnovljivi izvori energije, baterije i sistemi za optimalno upravljanje ukupnim energetskim otiskom (footprint-om). Optimizacija se vrši po dva osnova – smanjenje emisije CO2 i optimizacija troškova. Tehnologije koje se koriste ovde su .NET, Web, Cloud.

Energysage je web portal koji spaja individualne vlasnike kuća sa pružaocima usluga instaliranja solarnih panela i omogućuje korisnicima da dobiju najboljeg raspoloživog izvođača po najboljoj mogućoj ceni. Pored toga portal pomaže vlasnicima kuća da izračunaju uštede koje mogu da ostvare instaliranjem solarnih panela i savete kako da ih optimalno koriste. Postoje velike ambicije za daljim razvojem i unapređenjem ove platforme, a što se tiče tehnologija koriste se Python/Django, Javascript, cloud i hosting platforma je AWS.

IGE-XAO je softversko rešenje za dizajn električnih razvodnih kutija/panela za bilo koju namenu (stambene i komercijalne zgrade, industrijska postrojenja, brodovi, avioni, automobili …). Koriste se Microsoft tehnologije .NET C# i Azure platforma.

 

Više oovoj i sličnim temama možete saznati na Schneider Electric društvenim mrežama: Instagram, Facebook, Linkedin.